CIJEVI ZA TRANSPORT PLINA - ISO 4437,  EN 1555

Polietilen visoke i srednje gustoće (PE-HD i PE-MD) koriste se kao materijali za proizvodnju cijevi za plinovode od 1970. godine.
Korištenje tog materijala osigurava visoku sigurnost plinovoda kao i dug vijek trajanja. Daljnje prednosti su:

- mala specifična težina
- glatka unutrašnja površina, a s
  time manji gubici tlaka
-
visoka savitljivost
- visoka otpornost prema koroziji

Sirovina
PE 80
PE 100, PE 100 RC
Palice
U kolutu
SER
S 8,3
S 5
S 8
S 5
SDR
SDR 17,6*
SDR 11
SDR 17
SDR 11
R. tlak (C=2)
p=4,8 bar
p=8 bar
p=6 bar
p=10 bar
fmm
mm
kg/m
mm
kg/m
mm
kg/m
mm
kg/m
m
m
20
2,3
0,134
3,0
0,164
2,3
0,134
3,0
0,164
200
25
2,3
0,173
3,0
0,202
2,3
0,173
3,0
0,202
200
32
2,4
0,235
3,0
0,282
2,3
0,225
3,0
0,282
6
200
40
2,3
0,288
3,7
0,434
2,4
0,299
3,7
0,434
6
200
50
2,9
0,445
4,6
0,673
3,0
0,458
4,6
0,673
6
200
63
3,6
0,695
5,8
1,06
3,8
0,728
5,8
1,06
6/12
200
75
4,3
0,987
6,8
1,48
4,5
1,03
6,8
1,48
6/12
200
90
5,2
1,43
8,2
2,14
5,4
1,47
8,2
2,14
6/12
100
110
6,3
2,10
10,0
3,18
6,6
2,19
10,0
3,18
6/12
100
125
7,1
2,69
11,4
4,12
7,4
2,79
11,4
4,12
6/12
140
8,0
3,37
12,7
5,13
8,3
3,50
12,7
5,13
6/12
160
9,1
4,40
14,6
6,74
9,5
4,57
14,6
6,74
6/12
180
10,3
5,60
16,4
8,51
10,7
5,77
16,4
8,51
6/12
200
11,4
6,86
18,2
10,5
11,9
7,12
18,2
10,5
6/12
225
12,8
8,64
20,5
13,3
13,4
9,03
20,5
13,3
6/12
250
14,2
10,7
22,7
16,3
14,8
11,1
22,7
16,3
6/12
280
15,9
13,3
25,4
20,5
16,6
13,9
25,4
20,5
6/12
315
17,9
16,9
28,6
25,9
18,7
17,6
28,6
25,9
6/12
355
20,2
21,5
32,2
32,9
21,1
22,4
32,2
32,9
6/12
400
22,8
27,3
36,3
41,7
23,7
28,3
36,4
41,7
6/12
SER - serija cijevi  SDR - standardni dimenzioni odnos D/s  PN - nazivni tlak   C - Faktor sigurnosti
* SDR 17,6 neće biti u slijedećoj reviziji normi EN 1555 i ISO 4437

Autorska prava (C) Drnišplast d.d. 2021. Sva prava pridržana.