Drnišplast d.d.

Stjepana Radića 63, 22320 Drniš

OIB: 09330850917

Telefoni:
direktor: 022 886 045
prodaja: 022 886 046, 887 675
tehnika: 022 886 650
telefax: 022 886 630

e-mail: drnisplast@si.htnet.hr


Autorska prava (C) Drnišplast d.d. 2012.Sva prava pridržana.