SVOJSTVO
STANDARD
JEDINICA
MJERE
VRIJEDNOST
PE 80(MRS 8)
VRIJEDNOST
PE 100(MRS 10)
GUSTOĆA
ISO 1183
kg/m3
930-950
>950
MASENI PROTOK
TALINE MFR 190/5
1SO 1133
g/10min
0,4-1,3
0,2-0,5
MODUL
ELESTIČNOSTI
ISO 527
N/mm2
>600
>1000
POVRŠINSKI
ELEKTRIČNI OTPOR
DIN 53 482
W
> 1013
> 1013
TOPLINSKA
PROVODLJIVOST 20°C
DIN 52 612
W/mK
0,4
0,4
TOPLINSKA
RASTEZLJIVOST
ASTM D696
K-1
(1,3 -2) x 10-4
(1,3 -2) x 10-4
ČVRSTOĆA
ISO 527
N/mm2
>18
>23
Autorska prava (C) Drnišplast d.d. 2001. Sva prava pridržana.
OSNOVNE ZNAČAJKE MATERIJALA