Cijevi se isporučuju u palicama od 6 ili 12 metara, te u kolutima (vidi tablicu).

Palice mogu biti paletizirane. Boja cijevi za vodu je crna, crna sa plavim crtama ili plava, a boja cijevi za plin je crna sa žutim ili narančastim crtama, žuta ili narančasta.
Autorska prava (C) Drnišplast d.d. 2012. Sva prava pridržana.