Naziv projekta: Osuvremenjivanje proizvodnih procesa kroz digitalne i zelene tehnologije tvrtke Drnišplast

 

Kratki opis projekta

Drnišplast d.d. niz godina proizvodi polietilenske cijevi koje su vrhunskih standarda i karakteristika te zbog svojih performansi Drnišplast cine regionalnim liderom u industriji. S ciljem zadr˜avanja pozicije na tr˜ištu kako bi društvo nastavilo tr˜išni put uzlaznom putanjom te osiguralo otpornost na promjene u tehnološkom i konkurentskom smislu, a svjesni va˜nosti ulaganja u modernu tehnologiju proizvodnje, projektom se inovira i digitalizira proizvodni proces te se uvodi novi zeleni i u˜inkoviti poslovni model s ciljem unaprje˜enja proizvodnje polietilenskih cijevi.

 

Nabavlja se kljucna oprema i softveri koji omogu˜uju digitalnu tranziciju s posebnim naglaskom na optimiziranje faza proizvodnje te koji omogu˜uju i resursnu u˜inkovitost te smanjenje nastanka proizvodnog otpada uz pove˜anje korištenje reciklata u proizvodnji. Dakle, implementira se moderna tehnologija te kroz organizacijske i procesne promjene doprinosi se digitalnoj i zelenoj transformaciji.

 

Projektom se uvodi novi zeleni model u poslovanje s jasnim rezultatom cjelokupnog smanjenja materijalnih resursa koji su potrebni u izradi kona˜nih proizvoda te kroz doprinos kru˜nom gospodarstvu i ponovnom korištenju otpadnih sirovina iz proizvodne Upravo ˜e ovaj projekt biti zaokret u razvoju tvrtke te ˜e kompletan napor biti usmjeren u unaprje˜enje poslovnog modela, ali i sna˜no ja˜anje proizvodnog kapaciteta proizvodne linije.

 

Ciljevi i ocekivani rezultati projekta

 

Broj ugovora: K.11.1.1.01.0639

Nositelj projekta: : DRNIŠPLAST d.d. za proizvodnju proizvoda od gume i plasticnih masa

Ukupna vrijednost projekta: 10.486.270,11 HRK od cega 3.251.398,14 HRK putem instrumenta Pomoc za oporavak za koheziju i europska podrucja „REACT-EU” kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija

Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2021. – 01.08.2023.

 

  • Kontakt osoba:         Tomislav Tomic
  • tel: +385 22 88 66 50
  • email: tomislav.tomic@drnisplast.hr
  •  

    EU poveznice:
    Autorska prava (C) Drnicplast d.d. 2001. Sva prava pridrcana.
    Jacanje konkurentnosti poduzeca ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju