Naziv projekta: Osuvremenjivanje proizvodnih procesa kroz digitalne i zelene tehnologije tvrtke Drnišplast

 

Kratki opis projekta

Drnišplast d.d. niz godina proizvodi polietilenske cijevi koje su vrhunskih standarda i karakteristika te zbog svojih performansi Drnišplast čine regionalnim liderom u industriji. S ciljem zadržavanja pozicije na tržištu kako bi društvo nastavilo tržišni put uzlaznom putanjom te osiguralo otpornost na promjene u tehnološkom i konkurentskom smislu, a svjesni važnosti ulaganja u modernu tehnologiju proizvodnje, projektom se inovira i digitalizira proizvodni proces te se uvodi novi zeleni i učinkoviti poslovni model s ciljem unaprjeđenja proizvodnje polietilenskih cijevi.

 

Nabavlja se ključna oprema i softveri koji omogućuju digitalnu tranziciju s posebnim naglaskom na optimiziranje faza proizvodnje te koji omogućuju i resursnu učinkovitost te smanjenje nastanka proizvodnog otpada uz povećanje korištenja reciklata u proizvodnji. Dakle, implementira se moderna tehnologija te kroz organizacijske i procesne promjene doprinosi se digitalnoj i zelenoj transformaciji.

 

Projektom se uvodi novi zeleni model u poslovanje s jasnim rezultatom cjelokupnog smanjenja materijalnih resursa koji su potrebni u izradi konačnih proizvoda te kroz doprinos kružnom gospodarstvu i ponovnom korištenju otpadnih sirovina iz proizvodnje. Upravo će ovaj projekt biti zaokret u razvoju tvrtke te će kompletan napor biti usmjeren u unaprjeđenje poslovnog modela, ali i snažno jačanje proizvodnog kapaciteta proizvodne linije.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

 

Broj ugovora: K.11.1.1.01.0639

Nositelj projekta: : DRNIŠPLAST d.d. za proizvodnju proizvoda od gume i plastičnih masa

Ukupna vrijednost projekta: 10.486.270,11 HRK od čega 3.251.398,14 HRK putem instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU” kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija

Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2021. – 01.08.2023.

 

 • Kontakt osoba:         Tomislav Tomić
 • tel: +385 22 88 66 50
 • email: tomislav.tomic@drnisplast.hr
 •  

  EU poveznice:

   

  Izradu internetske podstranice sufinancirala je Europska unija Europskog fonda za regionalni razvoj, instrument Pomoc za oporavak za koheziju i europska podrucja "REACT-EU"

  Sadržaj dokumenta iskljuciva je odgovornost tvrtke Drnišplast d.d


  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, instrument Pomoc za oporavak za koheziju i europska podrucja "REACT-EU"

   

   

  Autorska prava (C) Drnišplast d.d. 2021. Sva prava pridržana.

  Osuvremenjivanje proizvodnih procesa kroz digitalne i zelene tehnologije tvrtke Drnišplast; K.11.1.1.01.0639; sufinancira Europska Unija iz Kohezijskog fonda, instrument Pomoc za oporavak za koheziju i europska podrucja „REACT-EU”.


  Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju